MijnQDC

In 2019 heeft QDC een klanten portaal gelanceerd, genaamd MijnQDC. Dit portaal is bedoeld voor bestaande klanten, welke inzicht willen krijgen in hun lopende abonnementen, klant- en factuurgegevens. In dit artikel gaan wij dieper in op de werking van dit portaal en de aanmeld procedures.

Welke informatie is in te zien in MijnQDC?

Het MijnQDC portaal is in drie categorieën verdeeld:

  • Details
  • Abonnementen
  • Facturen

Binnen de categorie details (de hoofdpagina), worden de accountgegevens getoond zoals deze in onze administratie bekend zijn. Daaronder valt het Factuuradres, afwijkend Correspondentie adres indien aanwezig, Telefoon- en e-mailadres, maar ook de betalingsgegevens zoals betalingswijze.

Onder de categorie Abonnementen zijn alle lopende abonnementen onder het betreffende klantaccount te vinden. Dit kunnen jaar- of maand abonnementen betreffen. Eenmalige diensten zoals SSL-certificaten of webdesign zijn hier niet te vinden. Per abonnement kan meer informatie worden opgevraagd door te kiezen voor de Meer informatie optie. Er wordt vervolgens een overzicht getoond van de producten, inclusief kosten specificatie.

Als laatste kan er een kopie worden opgevraagd van recente Facturen, welke in het verleden onder het betreffende klantaccount zijn opgesteld. Daarbij is het factuurnummer, factuur datum, het factuur bedrag maar ook de status vermeld. Klik op het factuurnummer om in het portaal de factuur te bekijken, of klik op het PDF-icoon achter de regel om een factuur als PDF-document te bekijken en eventueel te downloaden.

Inloggen op MijnQDC

Op MijnQDC kan ingelogd worden door in de adresbalk van een browser te gaan naar: https://mijn.qdc.nl/. Op de inlogpagina wordt gevraagd om uw Klantnummer, gekoppelde E-mailadres en ingesteld Wachtwoord.

Belangrijk om in gedachte te houden is dat het gekoppelde e-mailadres voor het MijnQDC account hetzelfde e-mailadres is welke in onze administratie bekend is voor alle algemene correspondentie.

Het te gebruiken wachtwoord is een voor dit portaal losstaand wachtwoord, welke door ons of de klant zelf is ingesteld.

Bent u al ingelogd geweest en heeft u Two-Factor Authentication geactiveerd voor uw account, dan wordt op het eerstvolgende scherm een optie getoond om uw 2FA code in te voeren.

Accountinstellingen aanpassen en 2FA activeren.

Eenmaal ingelogd in MijnQDC, is rechtsboven in de hoek van het scherm het e-mailadres en klantnummer weergegeven. Op deze gegevens kan worden geklikt, om te kunnen Uitloggen of de Instellingen van het login account te bewerken.

Binnen de instellingen optie, kunnen de volgende onderdelen worden gewijzigd:

  • Taal
  • Wachtwoord
  • Two-factor authenticatie

De two-factor authenticatie biedt de mogelijkheid om het inloggen op het MijnQDC account extra te beveiligen. Dit is geen verplichting. Wel is dit aan te raden om het risico te verkleinen dat kwaadwillenden in kunnen loggen op het account, mochten onverhoopt de inloggegevens zijn achterhaald. Om 2FA te te gebruiken is een authenticatiemiddel vereist.

Geef het huidige wachtwoord in, om door te kunnen gaan met de activatie. Kies voor Inschakelen om verder te gaan. Zorg dat bijvoorbeeld een mobiel apparaat beschikt over een authenticatiemiddel zoals de App Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Scan de in MijnQDC weergegeven QR-code om deze op te nemen in uw apparaat. Bij correcte toevoeging in het apparaat, dient de weergegeven 2FA-code ter verificatie ingevoerd te worden in MijnQDC. Na activatie wordt bij de volgende inlogpoging automatisch gevraagd om de 2FA-code op te geven, welke op te vragen is in het gebruikte authenticatiemiddel.

de two-factor authenticatie kan na activatie ook worden uitgeschakeld, door in te loggen en op de instellingen pagina te kiezen voor Uitschakelen.

Account- of abonnement gegevens aanpassen

Vooralsnog biedt het MijnQDC portaal enkel de mogelijkheid om het account aan te passen ten behoeve van het inloggen in MijnQDC. Dienen er klantgegevens of abonnementen te worden aangepast, dan kunnen deze wijzigingen per e-mail aan ons Support-afdeling worden doorgeven op support@qdc.nl. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van adresgegevens of het opzeggen / aanmaken van abonnementen.

Wijzigen e-mailadres

Voor het wijzigen van het e-mailadres, gekoppeld aan het MijnQDC account dient dit ook met onze Support-afdeling te worden opgenomen. Daarbij wijzigt het e-mailadres ter algemene correspondentie in onze administratie. Na een doorgevoerde wijziging van het e-mailadres, wordt tevens een bevestiging verzonden naar het oude- en nieuwe e-mailadres. Het wachtwoord voor MijnQDC blijft gelijk, enkel dient het nieuwe e-mailadres gebruikt te worden om in te loggen. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het e-mailadres om in te loggen en onze administratie, tenzij er een nieuw klantaccount door ons wordt opgesteld.

Aanmaken of verwijderen MijnQDC account

Het kan voorkomen dat een MijnQDC account voor een klant niet actief is en inloggen niet mogelijk is. Uit veiligheidsoverwegingen kan QDC hebben besloten om een (ongebruikt) account te verwijderen, bijvoorbeeld omdat de klant geen diensten meer heeft bij QDC. Zo blijven er zo weinig mogelijk klantgegevens ongemerkt online bewaard.

Bij onze Support-afdeling kan per e-mail op support@qdc.nl worden nagevraagd of er een MijnQDC account actief is en zo niet, of deze kan worden aangemaakt.

Ook kan een klant met een bestaand MijnQDC account er voor kiezen om deze door QDC te laten verwijderen. Het klantaccount in de administratie blijft daarmee intact, zonder dat men online in kan loggen om gegevens te bekijken. Het aanmaken of verwijderen van een MijnQDC account heeft geen enkele impact op de lopende abonnementen of klantgegevens.

Wachtwoord resetten of ophalen

Is het wachtwoord voor MijnQDC kwijt geraakt, dan kan op de inlogpagina een reset worden aangevraagd middels de link Wachtwoord vergeten of ophalen. Geef hier het bijbehorende klantnummer en gekoppelde e-mailadres op, om per e-mail een link te ontvangen. Klik op de link in de ontvangen e-mail. Er opent een nieuw browser venster, waarin het klantnummer en e-mailadres nogmaals opgegeven dient te worden. Daarnaast kan een nieuw gewenst wachtwoord worden gekozen. Kies voor Wijzig om de reset door te voeren.

Let op! de wachtwoord reset link is beperkt geldig. Gebruik deze daarom binnen één uur.

Wanneer QDC een nieuw MijnQDC account heeft aangemaakt, volgt er vooraf een e-mail met een bevestiging. Daarin wordt het te gebruiken klantnummer en e-mailadres vermeld. Ga naar de website van MijnQDC om een wachtwoord in te stellen met de knop Wachtwoord vergeten of ophalen. Geef hier het bijbehorende klantnummer en gekoppelde e-mailadres op, om per e-mail een link te ontvangen. Klik op de link in de ontvangen e-mail. Er opent een nieuw browser venster, waarin het klantnummer en e-mailadres nogmaals opgegeven dient te worden. Daarnaast kan een nieuw gewenst wachtwoord worden gekozen. Kies voor Wijzig om de reset door te voeren.

2FA geactiveerd, maar de 2FA-code kwijt?

In dit geval kunt u ons een e-mail sturen met de vraag om 2FA te resetten. Wij verwijderen hiermee de volledige 2FA activatie voor uw account. Hierna kan worden ingelogd zonder de two-factor authenticatie en kan deze eventueel opnieuw ingesteld worden.

Andere voorkomende vragen of problemen:

Navigeren lukt niet of het portaal reageert niet dynamisch.

Hoogstwaarschijnlijk gebruikt u een verouderde browser of Internet Explorer. Gebruik voor een optimale ervaring bij voorkeur een up-to-date browser, zoals een recente versie van FireFox of Google Chrome. Lukt het hiermee nog niet, neem dan contact op met onze Support-afdeling. Probeer het eventueel ook op een ander apparaat.

Is het portaal veilig?

Het MijnQDC portaal haalt klantgegevens en abonnementen op vanaf een andere locatie, waar onze administratie aanwezig is. Onze administratie draait niet direct op MijnQDC. Verder zijn de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen op server- en website niveau, maar ook hebben wij een uitgebreide kwetsbaarheid-scan geraadpleegd om zeker te zijn dat de gegevens veilig zijn. Daarnaast zijn er geen of zo min mogelijk inactieve accounts aanwezig. Tevens bieden wij 2FA voor een uitgebreidere inlog procedure en een wijziging de klant op de hoogte gesteld en is toegang tot de mailbox benodigd om een wachtwoord reset door te voeren.

Ik heb een factuur ontvangen, maar kan deze nog niet inzien in het portaal.

De informatie in MijnQDC wordt dagelijks, maar niet altijd direct, aangevuld. Het kan daarom een dag duren, voor een factuur of zijn status zichtbaar is. Dit geldt ook voor nieuwe abonnementen of opheffingen. Offertes of eenmalig uitgevoerde diensten zoals webdesign zijn in zijn geheel niet te zien in MijnQDC, behalve op de kopie van de factuur (indien gefactureerd).

Voor vragen of opmerkingen, zijn onze contactgegevens op onze website op te vragen: https://www.qdc.nl/contact/.

Dit artikel is geplaatst in Algemeen en getagged als , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Sla de permalink op als bladwijzer.