Welk beleid voert QDC uit omtrent ongewenste e-mail?

In het volgende artikel wordt het beleid omtrent ongewenste e-mail bij QDC omschreven. QDC behoudt zich het recht voor om afwijkingen te maken op onderstaand informatie.

Wat is ongewenste e-mail?

Ongewenste e-mail (ook bekend als spam) wordt gezien als een grote hoeveelheid e-mailberichten, verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Dergelijke ongewenste e-mailberichten komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten en/of diensten; of (politieke) propaganda. Ook het veelvuldig versturen van hetzelfde e-mailbericht naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft, valt onder ‘spammen’ (het versturen van ongewenste e-mail).

Wat onderneemt QDC tegen spam?

QDC hanteert een ‘zero tolerance’-beleid tegen ongewenste e-mail; wanneer een gebruiker van onze systemen en/of netwerken zich schuldig maakt aan het versturen van ongewenste e-mail, dan zal diens account worden verwijderd van onze systemen en/of uit ons netwerk, zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Eventuele door QDC geleden kosten zullen bovendien worden verhaald op de gebruiker. Uiteraard proberen wij in eerste instantie de klant te benaderen, voordat er besloten wordt tot bovengenoemde actie over te gaan.

Waar kan ongewenste e-mail uit het netwerk van QDC gemeld worden?

Indien u ongewenste e-mail heeft ontvangen welke verstuurd is vanuit ons netwerk, dan kunt u dit melden aan support@qdc.nl. Graag ontvangen wij ook graag de headers (berichtkoppen) van deze e-mailberichten, zodat wij de bron eenvoudiger kunnen achterhalen.

Onterechte beschuldiging van versturen ongewenste e-mail

QDC zal in dit soort gevallen een onderzoek starten en de resultaten daarvan zullen uitwijzen of iemand zich bewust schuldig heeft gemaakt aan het versturen van ongewenste e-mail. In principe zijn onze klanten zelf verantwoordelijk voor het beheer van de afgenomen domeinnamen, websites en andere diensten. Wij raden dan ook aan om te zorgen voor up-to-date anti-virus programma’s, op de locaties waar de afgenomen diensten bij QDC beheerd worden. Tevens adviseren wij alle software op diezelfde locaties te voorzien van de nieuwste updates.
Indien er door nalatigheid ongewenste e-mail is verstuurd via een afgenomen dienst bij QDC, dan geeft QDC hiervoor één (1) waarschuwing. Indien het hierna nogmaals voorkomt, dan riskeert de klant verwijdering uit ons systeem/netwerk, zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden.

Mogen er wel e-mailberichten verstuurd worden via een mailinglijst?

Dat is onder strikte voorwaarden toegestaan. Alle geadresseerden moeten expliciet om het ontvangen van e-mailberichten hebben gevraagd: ‘opt in‘. Bovendien moeten alle geadresseerden zich via een ‘opt out‘ uitschrijf-systeem kunnen afmelden. Na het afmelden dient het e-mailadres vervolgens (permanent) uit uw database/bestand te worden verwijderd.

Mag QDC een klant verwijderen als deze ongewenste e-mail verstuurd?

Doordat er akkoord gegaan is met onze Algemene Voorwaarden en er gebruik gemaakt wordt van ons netwerk en/of onze servers, is de klant verplicht zich te houden aan de geldende regels van QDC. Indien een klant zich schuldig maakt aan het versturen van ongewenste e-mail, zijn wij verplicht hiertegen actie te ondernemen. Met deze werkwijze dragen hostingproviders bij aan het schoonhouden van het e-mailverkeer.

Voor meer informatie kunt u de huidige wetgeving bekijken.
U kunt ook een klacht indienen bij de ACM.

Dit artikel is geplaatst in Algemeen en getagged als , , , , . Sla de permalink op als bladwijzer.