Hoe registreer ik een domeinnaam bij QDC Internetservices?

Dagelijks registreren wij voor onze klanten vele domeinnamen. Om uw gewenste domeinnaam zo snel mogelijk voor u vast te leggen, hebben wij onderstaande procedure opgesteld.

Benodigde documenten

Voor het registreren van een domeinnaam bij QDC Internetservices, hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Ondertekende offerte, aan te vragen via ons bestelformulier
 • Ingevulde en ondertekende domeinnaamovereenkomst (zie onze downloads)
 • Ingevulde en ondertekende automatisch incassomachtiging (zie onze downloads)*
 • Kopie van een geldige legitimatie** / uittreksel van de Kamer van Koophandel*

* Als u al klant bij QDC bent en wij al een incassomachtiging en of een geldige legitimatie van u hebben ontvangen, dan hoeft u deze niet nogmaals toe te sturen.
** Voor een kopie legitimatie gelden de volgende extra verplichtingen. De foto en het BSN-nummer mogen niet zichtbaar zijn op de kopie. Vermeld duidelijk op het document dat het om een kopie gaat, dat de kopie bestemd is voor QDC BV en de datum dat de kopie gemaakt is.

Wanneer gaan wij over tot registratie

QDC gaat alleen over tot registratie van een domeinnaam na ontvangst van alle hieronder genoemde documenten. Hier staat aangegeven wat de documenten inhouden en waarvoor deze nodig zijn.

 • Offerte: De door QDC opgestelde offerte is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets, zolang deze niet getekend aan ons geretourneerd is. Indien u akkoord gaat met de opdracht, zoals deze is beschreven in de offerte, dan kunt u deze tekenen en aan ons opsturen. De offerte dient ondertekend te zijn door de natuurlijke persoon die bij het klantenbestand hoort, of iemand die bevoegd is te tekenen voor de onderneming/stichting/vereniging/etc. van het klantenbestand.
 • Domeinnaam overeenkomst: De opgegeven gegevens op dit document bepalen de eigenaar van een domeinnaam. Wanneer de domeinnaam geregistreerd wordt, dan worden deze gegevens ook opgegeven aan de registry. De gegevens op de domeinnaam overeenkomst worden exact overgenomen, let dus op spelfouten. Als er een organisatie (bijvoorbeeld een onderneming, stichting, vereniging etc.) is opgegeven, dan is deze organisatie als zijnde een rechtspersoon de eigenaar van een domeinnaam. Dit is van belang voor als er in de toekomst juridische geschillen zouden ontstaan, omtrent het eigendom van de domeinnaam.
 • Incassomachtiging: Met dit document geeft een klant aan dat de facturen onder zijn klantenbestand automatisch afgeschreven / geïncasseerd mogen worden van het opgegeven rekeningnummer op het document. Let er op dat het document wordt getekend door iemand die bevoegd is te tekenen namens degene die vermeld staat op de incassomachtiging.
  Wenst u geen gebruik te maken van een incassomachtiging? Dan dient u dit aan te geven aan onze administratie. U kunt alleen diensten afnemen op factuur, indien u ons een kopie kan overhandigen van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als u deze niet heeft, dan kunnen wij u helaas geen diensten aanbieden zonder incassomachtiging.
 • Identificatiebewijs: Voor natuurlijke personen een kopie van een geldig legitimatiebewijs (Identiteitskaart/Paspoort/Rijbewijs) – zorg ervoor dat de foto en het BSN-nummer niet zichtbaar zijn. Vermeld ook duidelijk op het document dat het om een kopie gaat, dat de kopie bestemd is voor QDC BV en de datum van de kopie.
  Voor overige rechtspersonen ontvangen wij graag een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

De facturatie

De facturatie van het lopende abonnement van de domeinnaam (en eventuele bijbehorende diensten) wordt verstuurd aan de klant die de domeinnaam vastlegd. Dit kan afwijken van de opgegeven gegevens op de domeinnaamovereenkomst. Als dit niet de bedoeling is, dan kan de nieuwe domeinnaameigenaar zelf klant worden bij QDC. In dat geval zal QDC de domeinnaamhouder zelf als klant opnemen en de domeinnaam aan dit nieuwe account koppelen. Dit dient wel van te voren duidelijk aangegeven te worden, zodat de factuur bij de juiste persoon of organisatie terecht komt. Zie ook dit artikel.

Aanleveren van de documenten

De documenten kunnen op de volgende wijze worden aangeleverd bij QDC:

 • Per e-mail (documenten inscannen en versturen in een van de gangbare formaten) naar info@qdc.nl
 • Per post naar: Ceintuurbaan 26a, 8024 AA Zwolle
 • Per fax naar 084 – 8364706

Tip: Als u geen scanner heeft, dan kunt u ook een digitale foto maken, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon. Indien de documenten goed leesbaar zijn, dan mag u ook de digitale foto van het document aan ons doorsturen per e-mail.

Dit artikel is geplaatst in Procedures en getagged als , , . Sla de permalink op als bladwijzer.