Hoe verhuis ik een domeinnaam naar QDC Internetservices?

Voor de verhuizing van een domeinnaam zijn dezelfde documenten van toepassing als bij een nieuwe registratie, zie hiervoor de procedure om een domeinnaam te registreren.
Voor de meeste domeinnamen is er voor een verhuizing, ook een verhuiscode verplicht. Dit wordt hieronder in de stappen beschreven.

Stappen voor een succesvolle verhuizing

1. Controleer de gegevens van de domeinnaam op juistheid
Controleer het e-mailadres van de domeinnaamhouder en het administratieve contact via bijvoorbeeld http://www.domaintools.com/whois/. Het is ook mogelijk dat u deze gegevens kunt inzien en wijzigen via een control panel van uw huidige provider. Bij de meeste extensies wordt door de registry een goedkeurings e-mailbericht gestuurd naar het e-mailadres van de domeinnaamhouder en / of het administratieve contact. Als dit e-mailadres niet correct is, kan een verhuizing mogelijk niet worden uitgevoerd. Dit komt doordat u dan dit goedkeurings e-mailbericht niet ontvangt en daardoor de verhuizing niet kunt akkoorderen.

Als de opgegeven e-mailadressen niet meer correct zijn en u kunt deze niet meer veranderen, dan kunt u toch proberen een domeinnaam te verhuizen door middel van een document. Wilt u domeinnaam toch proberen te verhuizen zonder werkend e-mailadres, dan kunt u contact met ons opnemen via support@qdc.nl. Wij kunnen het benodigde document dan voor u aanleveren. 

2. Neem contact op met uw huidige provider en geef aan dat u de domeinnaam wilt verhuizen
Afhankelijk van de extensie zal het domein ‘unlocked’ moeten worden (vrijgegeven ter verhuizing) en dient u de autorisatiecode (EPP-code of token) van de domeinnaam bij uw provider op te vragen. Als het e-mailadres van de domeinnaamhouder en het administratieve contact niet correct is, verzoekt u uw provider deze te wijzigen in een e-mailadres waarop u e-mailberichten kunt ontvangen.

Autorisatiecode domeinnamen
Voor de meeste extensies is een autorisatiecode (ook wel token, EPP-code, transfercode of verhuiscode genoemd) voor de verhuizing vereist. Als u toegang heeft tot een control panel voor het beheer van uw domeinnaam, kunt u mogelijk daar de autorisatiecode opvragen. U hoeft dan uiteraard geen contact met uw provider op te nemen voor het opvragen van de autorisatiecode.

Domain lock
Verschillende providers bieden een extra bescherming tegen het wegverhuizen van een domeinnaam. Vraag aan uw huidige provider of zij een eventueel aangebracht lock (een digitaal slot) willen verwijderen, alvorens de verhuizing in gang gezet wordt.

Tag wijzigen bij .co.uk, .org.uk, net.uk en .uk domeinnamen
Bij diverse .uk domeinnamen dient de zogenaamde ‘TAG’ van de domeinnaam door de huidige provider gewijzigd te worden naar ‘ASCIO’. Eerder kunnen deze domeinnamen niet worden verhuisd. Vraag aan uw huidige provider of zij deze tag omzetten, zodat wij de verhuizing in gang kunnen zetten.

Dubbele approval e-mailberichten bij domeinnamen
Bij sommige extensies kan het voorkomen dat u twee keer een approval e-mailbericht krijgt. Dit komt doordat de huidige gegevens van de domeinnaamhouder niet (exact) overeenkomen met de gegevens op de nieuwe domeinnaamovereenkomst. Omdat het e-mailadres niet wijzigt, ontvangt u daarom mogelijk een approval e-mailbericht als latende domeinnaamhouder en als nieuwe domeinnaamhouder. Beide e-mailberichten dienen in dat geval geakkoordeerd te worden.

Afwijkende procedures
Kijk op onze website bij het overzicht beschikbare extensies voor eventuele afwijkende procedures. Twijfelt u over een verhuisprocedure, dan kunt u contact met ons opnemen. In sommige gevallen kan een verhuizing niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de latende registrar weigert mee te werken. Wij houden een verhuizing maximaal 1 week aan, daarna zullen wij contact opnemen met u over vervolgstappen. 

3. Stuur de benodigde informatie naar ons toe
Om uw verhuizing in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het volgende van u nodig:

  • De autorisatiecode (EPP-code / token) van de domeinnaam, indien verplicht
  • De ingevulde en ondertekende domeinnaam overeenkomst
  • De ondertekende offerte
  • Ingevulde en ondertekende automatisch incassomachtiging (zie onze downloads)*
  • Kopie van een geldige legitimatie** / uittreksel van de Kamer van Koophandel*

* Als u al klant bij QDC bent en wij al een incassomachtiging en of een geldige legitimatie van u hebben ontvangen, dan hoeft u deze niet nogmaals toe te sturen.
** Zorg ervoor dat uw foto en BSN nummer afgeschermd zijn.

De domeinnaam overeenkomst

Wanneer de domeinnaam naar QDC verhuisd, worden de gegevens van de domeinnaam overeenkomst opgegeven aan de registry.

Let op! De gegevens op de domeinnaam overeenkomst worden exact overgenomen, let dus op spelfouten. De opgegeven gegevens bepalen de (juridische) eigenaar van een domeinnaam. Als er een organisatie (bijvoorbeeld een onderneming, stichting, vereniging etc.) is opgegeven, dan is deze organisatie als zijnde een rechtspersoon de eigenaar van een domeinnaam. Dit is van belang voor als er in de toekomst juridische geschillen zouden ontstaan, omtrent het eigendom van de domeinnaam.

Staan er toch foute gegevens, of is het van belang dat de domeinnaamhouder achteraf aangepast dient te worden? Dan kunnen wij dat uiteraard aan passen, echter kan het zo zijn dat hier kosten aan verbonden zitten. Daarnaast zal in de meeste gevallen de oude en de nieuwe domeinnaamhouder een document ter overname dienen te ondertekenen. Dit document kunt u ook vinden bij onze downloads (Wijzigen domeinnaamhouder).

Dit artikel is geplaatst in Procedures en getagged als , , . Sla de permalink op als bladwijzer.