Hoe verhuis ik een domeinnaam naar QDC Internetservices?

Voor de verhuizing van een domeinnaam zijn dezelfde documenten van toepassing als bij een nieuwe registratie, zie hiervoor de procedure om een domeinnaam te registreren.

Tip: Voor de meeste domeinnamen is er voor een verhuizing, ook een verhuiscode verplicht. Deze code is een soort wachtwoord, welke bij de domeinnaam hoort. Andere benamingen hiervoor die vaak worden gebruikt zijn bijvoorbeeld token, auth-code, transfercode, autorisatiecode, Domain TAG, etc.

Stappen voor een succesvolle verhuizing

Hieronder staan de stappen omschreven, om de verhuizing van uw domeinnaam naar QDC zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

1. Controleer de gegevens van de domeinnaam op juistheid
Controleer het e-mailadres van de domeinnaamhouder en het administratieve contact via bijvoorbeeld http://www.domaintools.com/whois/. Het is ook mogelijk dat u deze gegevens kunt inzien en wijzigen via een controlpanel van uw huidige provider. Bij de verhuizing van sommige extensies wordt er door de registry een e-mailbericht ter goedkeuring gestuurd naar het e-mailadres van de domeinnaamhouder en / of het administratieve contact. Als dit e-mailadres niet correct is, kan een verhuizing mogelijk niet worden uitgevoerd. Dit komt doordat u dan dit goedkeurings e-mailbericht niet ontvangt en daardoor de verhuizing niet kunt akkoorderen.

Als de opgegeven e-mailadressen niet meer correct zijn en u kunt deze niet meer veranderen, dan kunt u toch proberen een domeinnaam te verhuizen door middel van een document. Wilt u de domeinnaam toch proberen te verhuizen zonder werkend e-mailadres, dan kunt u contact met ons opnemen via support@qdc.nl. Wij kunnen het benodigde document dan voor u aanleveren, als de registry dat toestaat.

2. Neem contact op met uw huidige provider en geef aan dat u de domeinnaam wilt gaan verhuizen
Afhankelijk van de extensie zal de domeinnaam vrijgegeven dienen te worden ter verhuizing (ook wel ‘unlocked’ genoemd). Daarnaast dient u de verhuiscode van de domeinnaam bij de huidige provider op te vragen. Als het e-mailadres van de domeinnaamhouder en het administratieve contact niet correct meer zijn, dan adviseren wij u om de huidge provider deze te laten wijzigen in een e-mailadres waarop u e-mailberichten kunt ontvangen. Indien u echt geen eigen e-mailadres tot uw beschikking heeft, dan kunt u wellicht aan QDC een e-mailadres vragen.

Verhuiscode(s)
Voor de verhuizing van de meeste (gangbare) extensies is de eerder besproken verhuiscode vereist. Als u bij de huidige provider toegang heeft tot een controlpanel voor het beheer van uw domeinnaam, dan kunt u mogelijk daar de autorisatiecode vinden. U hoeft in dat geval uiteraard geen (extra) contact met uw provider op te nemen voor het opvragen van de verhuiscode.

Domain Lock of Transfer Lock
Verschillende providers bieden een extra bescherming tegen het wegverhuizen van een domeinnaam. Dit doen zij door domeinnamen te beschermen met een digitaal slot, beter bekend als een Domain Lock of een Transfer Lock. Vraag aan uw huidige provider of zij een eventueel aangebracht lock willen verwijderen, alvorens de verhuizing in gang gezet wordt.

Domain TAG
Bij diverse .uk domeinnamen dient de zogenaamde ‘TAG’ van de domeinnaam door de huidige provider gewijzigd te worden naar ASCIO. Dit geldt voor het verhuizen van .uk, .co.uk, .org.uk en net.uk domeinnamen. Eerder kunnen deze domeinnamen niet worden verhuisd. Vraag aan uw huidige provider of deze TAG om te zetten, zodatde verhuizing in gang gezet kan worden.

Approval E-mails
Bij de verhuizing van sommige extensies kan het voorkomen dat u een e-mailbericht krijgt om de verhuizing goed te keuren. Dit zijn de zogenoemde Approval E-mails. U dient er rekening mee te houden dat er vaak twee e-mailberichten komen, welke sterk op elkaar lijken. Dit komt doordat de huidige gegevens van de domeinnaamhouder niet (exact) overeenkomen met de gegevens op de nieuwe domeinnaamovereenkomst. Omdat het e-mailadres niet altijd wijzigt, ontvangt u daarom mogelijk een approval e-mailbericht als latende domeinnaamhouder en als nieuwe domeinnaamhouder. Is de oude domeinnaamhouder toch anders opgegeven, met een geheel ander e-mailadres? Dan dient ook de oude domeinnaamhouder de verhuizing goed te keuren. Kortom, beide e-mailberichten dienen geakkoordeerd te worden, door de instructies te volgen die in deze e-mailberichten staan.

Afwijkende procedures
Kijk op onze website bij het overzicht beschikbare extensies voor eventuele afwijkende procedures. Twijfelt u over een verhuisprocedure, dan kunt u contact met ons opnemen. In sommige gevallen kan een verhuizing niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de latende registrar weigert mee te werken. Wij houden een verhuizing maximaal 1 week aan, daarna zullen wij contact opnemen met u over vervolgstappen.

3. Aanleveren benodigde informatie
Om uw verhuizing in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het volgende nodig:

  • De autorisatiecode (EPP-code / token) van de domeinnaam (indien verplicht)
  • De ingevulde en ondertekende domeinnaamovereenkomst
  • De ondertekende offerte
  • Ingevulde en ondertekende automatisch incassomachtiging (zie onze downloads)*
  • Kopie van een geldige legitimatie** / uittreksel van de Kamer van Koophandel*

* Als u al klant bij QDC bent en wij al een incassomachtiging en of een geldige legitimatie van u hebben ontvangen, dan hoeft u deze niet nogmaals toe te sturen.
** Zorg ervoor dat uw foto en BSN-nummer afgeschermd zijn.

De domeinnaamovereenkomst

Wanneer de domeinnaam naar QDC verhuisd, worden de gegevens van de domeinnaamovereenkomst opgegeven aan de registry.

Let op! De gegevens op de domeinnaamovereenkomst worden exact overgenomen, let dus op spelfouten. De opgegeven gegevens bepalen de (juridische) eigenaar van een domeinnaam. Als er een organisatie (bijvoorbeeld een onderneming, stichting, vereniging etc.) is opgegeven, dan is deze organisatie als zijnde een rechtspersoon de eigenaar van een domeinnaam. Dit is van belang voor als er in de toekomst juridische geschillen zouden ontstaan, omtrent het eigendom van de domeinnaam. Gaat een domeinnaamhouder failliet, dan is vanzelfsprekend de curator de toegewezen domeinnaamhouder.

Staan er toch foute gegevens, of is het van belang dat de domeinnaamhouder achteraf aangepast dient te worden? Dan kunnen wij dat uiteraard op een later moment alsnog aanpassen Het kan echter zo zijn dat hier dan kosten aan verbonden zitten. Daarnaast zal in de meeste gevallen de oude en de nieuwe domeinnaamhouder een document ter overname dienen te ondertekenen. Dit document kunt u ook vinden bij onze downloads (Wijzigen domeinnaamhouder).

Dit artikel is geplaatst in Procedures en getagged als , , , , , , , , , . Sla de permalink op als bladwijzer.