Hoe wijzig ik de houder van een domeinnaam?

Om van een domeinnaam de houder te kunnen wijzigen hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Ondertekende offerte, aan te vragen via e-mail of telefoon
 • Ingevuld en ondertekend houderwijzigingsformulier
 • Ingevulde en ondertekende automatisch incassomachtiging (zie onze downloads)*
 • Kopie van een geldige legitimatie** / uittreksel van de Kamer van Koophandel*

* Als u al klant bij QDC bent en wij al een incassomachtiging en of een geldige legitimatie van u hebben ontvangen, dan hoeft u deze niet nogmaals toe te sturen.
** Zorg ervoor dat uw foto en BSN nummer afgeschermd zijn. 

Het formulier voor de houderwijziging

Wanneer de houder van de domeinnaam gewijzigd wordt, dan worden de gegevens van de houderwijziging opgegeven aan de registry.

Let op! De gegevens op de houderwijziging worden exact overgenomen, let dus op spelfouten. De opgegeven gegevens bepalen de (juridische) eigenaar van een domeinnaam. Als er een organisatie (bijvoorbeeld een onderneming, stichting, vereniging etc.) is opgegeven, dan is deze organisatie als zijnde een rechtspersoon de eigenaar van een domeinnaam. Dit is van belang voor als er in de toekomst juridische geschillen zouden ontstaan, omtrent het eigendom van de domeinnaam.

De facturatie

Na de houderwijziging blijft de domeinnaam gekoppeld aan hetzelfde account, de facturen voor verlenging blijven ontvangen worden op hetzelfde klantenbestand. Als dit niet de bedoeling is, kan de nieuwe houder het domein verhuizen naar een andere provider of zelf klant worden bij QDC (of een bestaand QDC account opgeven).

Indien de nieuwe houder van het domein graag klant wil worden bij QDC, dan dienen de volgende documenten en gegevens verstrekt te worden:

 • De adresgegevens van de nieuwe houder (N.A.W. gegevens) (deze hoeven niet overeen te komen met de opgegeven adresgegevens van de houderwijziging, het gaat hier om administratieve gegevens ter corrsepondentie)
 • Een werkend e-mailadres van de nieuwe houder
 • Kopie van een geldige legitimatie* / uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een getekende incassomachtiging van de nieuwe houder
* Zorg ervoor dat uw foto en BSN nummer afgeschermd zijn.

Aanleveren van de documenten

De documenten kunnen op de volgende wijze worden aangeleverd bij QDC:

 • Per fax naar 084 – 8364706
 • Per e-mail (documenten inscannen en versturen in een van de gangbare formaten) naar admin@qdc.nl
 • Per post naar: Steenplaetsstraat 20, 2288 AA Rijswijk

Al onze diensten vallen onder de Algemene leverings- en Verkoopvoorwaarden van QDC. Deze voorwaarden kunnen ook opgevraagd worden via support@qdc.nl.
Zodra QDC de ondertekende offerte ontvangen heeft, dan geeft u aan hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.

Beheer van de documenten

QDC gaat altijd zorgvuldig met uw documenten om. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Op aanvraag kan QDC de documenten in laten zien door de rechtmatige eigenaar.

Dit artikel is geplaatst in Procedures en getagged als , , . Sla de permalink op als bladwijzer.