Hoe wijzig ik de houder van een domeinnaam?

Om van een domeinnaam de (juridische) houder te kunnen wijzigen, hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Ondertekende offerte, aan te vragen via e-mail of telefoon
  • Ingevuld en ondertekend houderwijzigingsformulier, zie onze downloads – Wijzigen domeinnaamhouder
  • Ingevulde en ondertekende automatisch incassomachtiging, zie ook onze downloads – Machtiging automatische incasso *

* Als u al klant bij QDC bent en wij al een incassomachtiging en of een geldige legitimatie van u hebben ontvangen, dan hoeft u deze niet nogmaals toe te sturen.
** Zorg ervoor dat uw foto en BSN-nummer afgeschermd zijn.

Het formulier voor de houderwijziging

Wanneer de houder van de domeinnaam gewijzigd wordt, dan worden de (nieuwe) gegevens van de houderwijziging opgegeven aan de registry.

Let op! De gegevens op de houderwijziging worden exact overgenomen, let dus op spelfouten. De opgegeven gegevens bepalen de (juridische) eigenaar van een domeinnaam. Als er een organisatie (bijvoorbeeld een onderneming, stichting, vereniging etc.) is opgegeven, dan is deze organisatie als zijnde een rechtspersoon de eigenaar van een domeinnaam. Dit is van belang voor als er in de toekomst juridische geschillen zouden ontstaan, omtrent het eigendom van de domeinnaam. Gaat een domeinnaamhouder failliet, dan is vanzelfsprekend de curator de toegewezen domeinnaamhouder.

De facturatie

Na de houderwijziging blijft de domeinnaam gekoppeld aan hetzelfde account, de facturen voor verlenging blijven ontvangen worden op hetzelfde klantenbestand. Als dit niet de bedoeling is, dan kan de nieuwe houder de domeinnaam zelf klant worden bij QDC (of een bestaand QDC account opgeven). Tevens kan de nieuwe eigenaar de domeinnaam verhuizen naar een andere provider, ook al heeft de nieuwe eigenaar geen contract met QDC.

Indien de nieuwe houder van de domeinnaam graag klant wil worden bij QDC, dan dienen de volgende documenten en gegevens verstrekt te worden:

  • De adresgegevens van de nieuwe klant (N.A.W. gegevens) (deze hoeven niet overeen te komen met de opgegeven adresgegevens van de houderwijziging, het gaat hier om administratieve gegevens ter corrsepondentie en voor de toekomstige facturatie)
  • Een werkend e-mailadres van de nieuwe domeinnaamhouder
  • Kopie van een geldige legitimatie* / uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Een getekende incassomachtiging van de nieuwe houder, zie ook onze downloads – Machtiging automatische incasso

* Zorg ervoor dat de foto en het BSN-nummer afgeschermd zijn.

Met de bovenstaande gegevens stellen wij een offerte op. Deze offerte omvat dan een nieuw abonnement voor een nieuwe klant.

Belangrijk: Pas wanneer de offerte akkoord is bevonden door de nieuwe klant, wordt het abonnement bij de oude klant verwijderd. Zolang er nog geen akkoord is door de nieuwe klant, zal het abonnement bij de oude klant blijven bestaan. De oude klant kan er natuurlijk wel voor kiezen, om het abonnement stop te zetten aan het einde van de dan geldende looptijd. De nieuwe klant heeft dan tot die datum de tijd, om alsnog akkoord te gaan met de offerte. Wij adviseren de oude klant dan ook altijd om dit goed af te stemmen met de nieuwe klant.

Aanleveren van de documenten

De documenten kunnen op de volgende wijze worden aangeleverd bij QDC:

  • Per e-mail (documenten inscannen en versturen in een van de gangbare formaten) naar info@qdc.nl
  • Per post naar: Ceintuurbaan 26a, 8024 AA Zwolle
  • Per fax naar 084 – 8364706

Tip: Indien u geen scanner heeft, dan kunt u met een mobiele telefoon vaak ook een duidelijke foto maken van de uitgeprinte documenten.

Dit artikel is geplaatst in Procedures en getagged als , , . Sla de permalink op als bladwijzer.