Het forwarden (doorsturen) van e-mailberichten

Uw hostingpakket bij QDC beschikt standaard over doorstuur functionaliteiten voor de e-mailafhandeling. In dit artikel wordt het doorsturen ofwel forwarden van e-mailberichten beschreven en uitgelegd hoe dit ingesteld kan worden.

Wanneer gebruikt u een forwarder en welke mogelijkheden bieden de verschillende soorten

Het kan zijn dat het gewenst is om e-mailberichten verzonden aan een e-mailgebruiker door te sturen naar een andere, mogelijk externe, partij / e-mailaccount.

Er zijn verschillende manieren om een dergelijke doorstuur functie in te stellen. Er kan gebruik worden gemaakt van een Catch-All. Deze instelling geldt voor e-mailberichten verzonden aan alle niet bestaande e-mailadressen. Hieronder vallen alle mailboxen / e-mailaccounts, e-mailforwards en mailinglists.
Let op! Wij raden het gebruik van een Catch-All af, doordat deze als zeer spam gevoelig wordt beschouwd.

Ook kan er gebruik worden gemaakt van Forwarder. Hiermee kunt u een niet – of wel bestaand e-mailadres ingeven, waarbij de e-mailberichten naar een ander intern of extern e-mailadres wordt doorgestuurd. Eventueel kunnen hier ook meerdere ontvangende e-mailadressen worden opgegeven. Het aantal forwarders voor een hostingpakket is standaard onbeperkt.

Beheer

Om een Forwarder of Catch-All in te stellen, dient u toegang te hebben tot de DirectAdmin omgeving, waarin uw hostingpakket beheerd kan worden. Weet u niet hoe u deze toegang kunt verkrijgen, bekijk dan dit artikel.

Als u zich bevindt op de hoofdpagina van DirectAdmin, vindt u onder de categorie E-mail Management de opties Catch-All en Forwarders. Wanneer een van deze opties wordt geselecteerd, dan wordt er een overzicht getoond van alle reeds ingestelde Forwarders of een eventuele Catch-All op het betreffende hostingpakket. In dit overzicht kunnen de bestaande forwarders worden verwijderd of aangepast en kunnen er nieuwe forwarders aangemaakt worden. Er is enkel de mogelijkheid tot het gebruik van één Catch-All, doordat deze alle niet bestaande ontvangers al afhandeld zoals deze is ingesteld.

Nieuwe Forwarder aanmaken

Om een nieuwe Forwarder aan te maken, kies voor Forwarders in het hoofdmenu van DirectAdmin. U ziet hier het overzicht van alle reeds aanwezige Forwarders. Kies vervolgens voor Create new E-mail Forwarder om een nieuwe aan te maken.

Forwarder Name: In dit veld kan het voorloop gedeelte opgeven worden van het gehele e-mailadres, waarvoor de Forwarder ingesteld dient te worden. Dit kan een bestaand of een niet bestaand e-mailadres zijn. Het betreft hier het gedeelte voor het apenstaartje (@ symbool).

Destination E-mail: In dit veld wordt het uiteindelijke ontvangende gewenste e-mailadres opgegeven. Dit dient een bestaand e-mailadres te zijn, anders zullen de doorgerstuurde e-mailberichten nergens aankomen. U kunt hier een intern (een e-mailadres met dezelfde domeinnaam) of extern e-mailadres (een e-mailadres met een andere domeinnaam, bijvoorbeeld @ziggo.nl of @live.com) gebruiken.
Eventueel kunnen er meerdere ontvangers opgeven worden, door deze te scheiden met een ” , ” (komma). Indien meerdere ontvangers zijn ingesteld, dan zal er een kopie worden verstuurd naar elke ontvanger.

Geavanceerde instellingen
Het gebruik van een forward kent twee extra opties, welke door geavanceerde gebruikers ingesteld kunnen worden. Deze forwards zorgen ervoor dat e-mailberichten automatisch verwijderd worden.
Optie 1 – :blackhole: – Indien deze waarde wordt opgegeven in de Destination Email (inclusief de twee dubbele punten), dan worden e-mailberichten gestuurd aan deze forwarder wel geaccepteerd door onze server, maar daarna automatisch verwijderd. Zo weet de afzender niet dat het verstuurde e-mailbericht is verwijderd.
Optie 2 – :fail: – Indien deze waarde wordt opgegeven in de Destination Email (inclusief de twee dubbele punten), dan worden e-mailberichten gestuurd aan deze forwarder niet geaccepteerd door onze server, en daarna automatisch verwijderd. In dit geval ontvangt de afzender een automatisch reply (ook wel een bounce of NDR / Non-Delivery Report genoemd) dat het verstuurde e-mailbericht is afgewezen.

Met de knop Create kunt u de instellingen opslaan.

Het verwijderen of aanpassen van een Forwarder

Wanneer u zich in het overzicht van de Forwarders bevind, dan kunnen de bestaande Forwarders worden verwijderd of aangepast. Zoek onder de optie Forwarder de betreffende Forwarder op, welke u wenst te verwijderen of aan te passen.

Verwijderen:
Forwarder: Gebruik het selectievakje onder Select achter de regel. Gebruik vervolgens de button Delete Selected om de Forwarder te verwijderen voor het geselecteerde e-mailadres. U kunt ook meerdere Forwarders tegelijk verwijderen, door er meerdere te selecteren met de selectievakjes.

Aanpassen:
Forwarder: Gebruik de link Modify (in de rij Modify) achter de Forwarder welke aangepast dient te worden. Hetzelfde scherm wat in dit artikel onder Nieuwe Forwarder aanmaken staat beschreven wordt nu weergegeven. U kunt de gewenste aanpassingen doorvoeren en de wijzigingen opslaan met de button Modify.

De Catch-All instellen

In principe bestaat er altijd een Catch-All. Om deze Catch-All in te stellen of aan te passen, kies voor Catch-All E-mail in het hoofdmenu van DirectAdmin. U ziet hier de huidige instellingen van de Catch-All functie. Er wordt getoond wat de gevolgen zijn, wanneer er een e-mailbericht wordt verstuurd aan een niet bestaand e-mailadres (inclusief de eventueel aangemaakte forwarders en mailinglists).

Fail: De afzender zal een bericht ontvangen (bounce of NDR) dat het opgegeven e-mailadres niet bestaat. Dit is tevens de standaard instelling, als u een nieuwe hosting bij QDC in gebruik neemt. Wij adviseren deze instelling te gebruiken.

Ignore: Indien deze instelling wordt gekozen, dan worden de e-mailberichten genegeerd en verwijderd. De afzender ontvangt hiervan geen bericht.

Address: Hier kunt u daadwerkelijk een intern – of extern e-mailadres opgeven waar de e-mailberichten, gericht aan een niet bestaand e-mailadres binnen de domeinnaam, naar doorgestuurd zullen worden.
Note: Deze Catch-All functie wordt afgeraden door QDC, doordat e-mailberichten aan onbestaande e-mailadressen dan altijd worden doorgestuurd. Spammers kunnen hierdoor misbruik van maken, bijvoorbeeld door ongewenste e-mailberichten te gaan versturen aan e-mailadressen bestaande uit willekeurige karakters voor @uwdomeinnaam.

Met de knop Update kunt u de instellingen opslaan.

Mocht het met de informatie in dit artikel niet duidelijk zijn, kunt u contact opnemen met de Support afdeling: support@qdc.nl

Dit artikel is geplaatst in E-mail Management en getagged als , , , , , , . Sla de permalink op als bladwijzer.