Wie is de eigenaar van een domeinnaam?

De eigenaar van een domeinnaam is diegene die vermeld staat als registrant (houder) in de WHOIS. Dit kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Deze (juridische) houder van het domein (de eigenaar van het domein), dient altijd bekend te zijn bij de betreffende registry. Voor bepaalde domeinen kunnen deze gegevens wel worden afgeschermd voor de openbare WHOIS.

De domeinnaam overeenkomst

Wanneer een domeinnaam bij QDC wordt geregistreerd, dan komt deze op naam te staan van de houder welke wordt ingevuld op de domeinnaam overeenkomst (ook wel het registratiecontract of het licentieformulier genoemd). Deze gegevens kunnen afwijken van de klantgegevens welke bekend zijn bij QDC. Zorg er altijd voor dat de gegevens op de domeinnaam overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven. Er zijn verschillende extensies, waarbij een wijziging van deze gegevens kosten met zich mee brengt.
Note: De facturatie voor de domeinnaam en eventueel bijbehorende diensten komt altijd terecht bij onze klant, welke de domeinnaam heeft aangevraagd. Dit geldt ook als de gegevens van onze klant niet overeenkomen met de eigenaar van de domeinnaam.

De gegevens van de domeinnaamhouder zijn incorrect

De gegevens van de domeinnaamhouder kunnen achteraf worden aangepast. Wanneer het gaat om een adres wijziging, of een wijziging van een administratief – of technisch contactpersoon, dan kan er een verzoek per e-mail gestuurd worden aan support@qdc.nl. Deze aanpassingen zijn voor de meest gangbare domeinen vrij van kosten en kunnen redelijk snel en eenvoudig worden doorgevoerd.

Wanneer de eigenaar (of de juridische houder) van een domein aangepast dient te worden, dan dienen wij een houderwijziging door te voeren. Deze wijziging vragen wij vervolgens aan bij de betreffende registry van de domeinnaam. Voor een houderwijziging hebben wij een akkoord van beide partijen nodig, de oude eigenaar en de nieuwe eigenaar. Wij hebben een document opgesteld, welke hiervoor gebruikt kan worden (zie het document Wijzigen domeinnaamhouder in onze downloads).
Note: Aan een houderwijziging kunnen kosten verbonden zijn. Wij vragen altijd eerst of u akkoord gaat met deze kosten, alvorens wij dan de wijziging doorvoeren.

Uw gegevens afschermen

Op de domeinnaam overeenkomst wordt bepaald, wie de eigenaar is van een domeinnaam. Deze gegevens worden overgenomen door de registry, welke de gegevens in een database opneemt (de WHOIS). Voor verschillende registries betekent dit, dat de gegevens publieke bekend gemaakt zullen worden. Enkele registries, waaronder de SIDN, DNS.BE en EURid, hebben uit privacy-overwegingen (en wetgeving) een uitzondering gemaakt voor de WHOIS gegevens van .NL, .BE en .EU domeinnamen. Deze gegevens worden niet altijd (of gedeeltelijk) weergegeven in de publieke WHOIS database. Zo worden adresgegevens bij deze domeinnamen afgeschermd, als de domeinnaamhouder een natuurlijk persoon is.
Tip: Indien de domeinnaamhouder geen natuurlijk persoon is, maar toch wenst dat de houdergegevens worden afgeschermd, dan zijn daar mogelijkheden voor. Meer informatie kan hier gevonden worden: Kan ik ook anoniem een domeinnaam registreren?

Dit artikel is geplaatst in Domeinen en getagged als , , . Sla de permalink op als bladwijzer.