Records aanmaken in DNSadmin

Voor het aanmaken van een record op de NameServers van QDC, dient er eerst ingelogd te worden op onze online web-applicatie: DNSadmin. Ga hiervoor naar het volgende internetadres: https://dnsadmin.qdc.nl/. Op deze pagina kan er ingelogd worden met Gebruikersnaam, E-mail adres en Wachtwoord, welke per email zijn verstuurd (indien deze gegevens zoekgeraakt zijn, dan kan er een reset aangevraagd worden door een verzoek in te dienen aan support@qdc.nl).

Als er succesvol is ingelogd, dan wordt er een overzicht van alle domeinen weergegeven, welke zijn uitgebreid met de DNSadmin dienst. Zijn er meerdere domeinen bij QDC geregistreerd, maar niet zichtbaar in het overzicht? Dat kan betekenen dat er bij de domeinnaam geen DNSadmin is afgenomen, of dat deze nog niet gelinkt is. Ook kan dit betekenen dat er teveel domeinen gekoppeld zijn om te tonen, u kunt in het “zoek” veld de domeinnaam opzoeken.

Wanneer het beheren van de domeinen is afgerond, dan kan er uitgelogd worden door het menu te openen naast “Welkom uw naam” en vervolgens te kiezen voor “uitloggen”.

Een record aanmaken in DNSadmin

In DNSadmin kunnen nieuwe records worden aangemaakt bij de domeinen die worden weergegeven in het overzicht. Om een domein aan te passen, kan er op het domein geklikt worden, welke bewerkt dient te worden. Het Record overzicht scherm wordt weergegeven.


In het scherm kunnen bepaalde records worden aangepast door op de regel van het betreffende record te klikken. Nieuwe records kunnen worden aangemaakt door de blauwe knop Record toevoegen te kiezen. Het Record toevoegen scherm wordt weergegeven (in het geval dat er een bestaand record wordt aangepast, staat hier Gegevens wijzigen).

Record
Bij het veld Record wordt de gewenste naam van het subdomein opgegeven. Als dit niet van toepassing is (voor sommige records) dan kan dit veld worden leeggelaten. Zie ook Subdomeinen aanmaken.

Type
Bij het Type wordt het gewenste record type gekozen, in het voorbeeld is er voor een A record gekozen. De verschillende type’s worden hieronder kort beschreven.

  • A – een record dat verwijst naar een IP adres.
  • AAAA – een record dat verwijst naar een IPv6 adres.
  • CNAME – een record dat gebruikt kan worden voor het doorverwijzen van domeinen en subdomeinen. Zie ook CNAME records.
  • MX – een record dat verwijst naar een mailserver (in de vorm van een hostname), elke mailserver krijgt zijn eigen prioriteit.
  • NS – een record voor het aangeven van de authorative nameservers. De standaard nameservers kunnen niet worden aangepast. Het toevoegen van een NS record heeft geen toegevoegde waarde, aangezien deze dan ook opgegeven dient te worden bij de registry. Een verzoek tot wijzigen van Nameservers kunt u indienen bij de Support afdeling.
  • PTR – een record dat een naam bepaald van een IP of IPv6 adres. Zie ook PTR records.
  • SOA – een record welke aangeeft wat de hoofd nameserver is. Deze records kunnen niet worden aangepast of aangemaakt.
  • TXT – een record dat gebruikt kan worden voor commentaar of bijvoorbeeld een SPF record.
  • SRV – een record dat gebruikt wordt om services aan te duiden. Zie ook SRV records.
  • URL – een record dat gebruikt kan worden om het domein door te sturen naar een ander internet adres. Standaard wordt dit gedaan door middel van een Redirect permanent, dit kan aangepast worden naar een temporary redirect of I-frame.

Priority
De Priority speelt alleen een rol als er een type wordt gekozen waarbij er een rangschikking nodig is (voor bijvoorbeeld MX records). Hoe lager de prioriteit, hoe eerder het record aangesproken wordt.

Forward
Wanneer er een URL record wordt aangemaakt, dan past de Priority zich aan naar URL. Hier kan dan bij Type gekozen worden voor iFrame (frame forwarding), Redirect temporary (tijdelijk redirect / 302 redirect) of Redirect permanent (permanente redirect / 301 redirect).

Content
Bij de Content wordt het doel van het subdomein opgegeven. Deze ingave is afhankelijk van het gekozen record-type.

TTL
De TTL (Time To Live) is een waarde die aangeeft hoe lang de data op verschillende nameservers wordt opgeslagen. Dit versnelt het zoeken voor andere gebruikers van het internet, aangezien de data in een cache wordt opgeslagen. Als records echter vaak worden gewijzigd, dan is een hoge waarde van de TTL niet gewenst. De waarde van de TTL is uitgedrukt in seconden. Een waarde van 600 is over het algemeen een veelgebruikte waarde (10 minuten); andere waarden zijn 3600 (een uur) en 86400 (een dag). Het wordt aangeraden om de standaard ingevulde waardes niet te wijzigen.

Wanneer alle velden zijn ingevuld, dan kan er gekozen worden voor Record toevoegen of Gegevens wijzigen (bij een aanpassing). Let op: wijzigingen zijn permanent en kunnen niet worden teruggedraaid.

Ingevoegde records kunnen worden verwijderd middels het kruis symbool, achteraan elk record. Deze actie dient wel bevestigd te worden. Bepaalde type records kunnen niet verwijderd worden. Deze zijn namelijk van belang voor een correcte werking van het domein.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de DNSadmin omgeving, vragen wij u deze per e-mail door te geven aan support@qdc.nl. Wij zullen dan proberen uw verzoek(en) mee te nemen in toekomstige updates.

Dit artikel is geplaatst in DNSadmin en getagged als , . Sla de permalink op als bladwijzer.