Een mail alias toevoegen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe er een e-mail alias aangemaakt kan worden voor een bestaande mailbox van Hosted Exchange. Een e-mail alias kan worden gebruikt om e-mailberichten mee te ontvangen in een bestaande mailbox, gericht aan een ander e-mailadres.

Dit kan handig zijn, om bijvoorbeeld info@uwdomein.nl en sales@uwdomein.nl beide binnen te laten komen in dezelfde mailbox.
Een andere handig voorbeeld, is dat info@uwdomein.nl en info@uwdomein.com beide binnenkomen in dezelfde mailbox. Hiervoor is het wel van belang, dat het afgenomen pakket meerdere Mail Domains toestaat.

Note: Er kan niet namens een e-mail alias verstuurd worden.

Inloggen in het control panel

Log in op het Control Panel van Hosted Exchange met uw administrator inloggegevens. Gebruik hiervoor de volgende link: https://cp.cloudorb.com/. Er wordt een inlogscherm getoond, voor uitleg over het inlogscherm zie dit artikel.

Een mail alias toevoegen

Wanneer er is ingelogd in het gebruikersscherm, dan kan er links in de navigatie gekozen worden voor Service Beheerder en vervolgens Exchange Hosting.

Hierna volgt een overzicht met uw Exchange abonnementen (domeinen). Kies daar voor Beheer achter het betreffende abonnement.

Om een e-mail alias aan te maken, dient er eerst een mailbox aangemaakt te worden indien deze nog niet bestaat. Het toevoegen van een Mailbox wordt in dit artikel uitgelegd. Heeft u al het gewenste e-mailaccount aangemaakt, dan kunt u deze stap overslaan.

Bij een bestaande mailbox / e-mailaccount, kan de e-mail alias hieraan gekoppeld worden.

Een mail alias toevoegen

Kies voor de tab Mailboxen wanneer u de betreffende organisatie beheert.

Er wordt een overzicht getoond van alle aangemaakte mailboxen, welke onder de geselecteerde organisatie vallen. Selecteer de mailbox, waaraan de mail alias gekoppeld dient te worden. Selecteer de betreffende mailbox door te klikken op de “Naam weergegeven” en ga door naar het tabblad E-mail adres volgens de volgende afbeelding en kies de e-mail alias die toegevoegd dient te worden en bevestig dit in het veld E-mail alias toevoegen, E-mail adres:

Kies voor Toevoegen om het aanmaken van de alias te bevestigen. E-mail gericht aan dit e-mailadres zullen dan worden geplaatst in de mailbox van het e-mailaccount waaronder deze is aangemaakt.

Optioneel:

Er wordt een extra optie toegankelijk gesteld bij de betreffende e-mailadres(sen) onder de geselecteerde mailbox. Kies als Primaire en Gebruiker Pincipal Naam veranderd het gekozen e-mailadres (alias) naar de primaire mailbox*. De andere optie is Remove; hiermee kan een email alias (anders dan het primaire adres) weer worden verwijderd.

* Als het primaire e-mailadres gewijzigd wordt, dan veranderd ook de inloggegevens naar het nieuwe e-mailadres. Daarnaast zien de nieuwe ontvangers, dat de e-mailberichten namens het (nieuwe) primaire e-mailadres gestuurd zijn (en niet langer namens het oude primaire e-mailadres).

Dit artikel is geplaatst in Hosted Exchange en getagged als . Sla de permalink op als bladwijzer.